symbol

symbolen

symboler

symbolerna

Substantiv
symbol
Symbol, av grekiska symbolon - "tecken". En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap.

Synonymer

Är del av
symbol

symbols

Substantiv
Vanligast
symbol
something visible that by association or convention represents something else that is invisible
  • "the eagle is a symbol of the United States"

Synonymer

an arbitrary sign (written or printed) that has acquired a conventional significance
religion
den kristna dopbekännelsen