squeeze

squeezes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till squeeze

Hur används ordet squeeze

 • "he gave her cheek a playful squeeze"

Ordet squeeze har 3 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom fotografi
mat
generell
fotografi

Ordet squeeze inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till squeeze (inom mat)

Ordet squeeze inom generell

the act of squeezing

(inom generell)

Ordet squeeze inom fotografi

a twisting squeeze: "gave the wet cloth a wring"

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till squeeze (inom fotografi)

Möjliga synonymer till squeeze (inom fotografi)

Diskussion om ordet squeeze

squeeze

squeeze
squeezed
squeezed
Verb

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Synonymer till squeeze (inom fotografi)

Hur används ordet squeeze

 • "squeeze a lemon"
 • "I squeezed myself into the corner"
 • "She squeezed the bottle"
 • "He squeezed my hand"

Ordet squeeze har 7 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
 • Inom fysik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom media
dryck
generell
militärväsen
bildligt
fysik
ALLMÄNT
media

Ordet squeeze inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till squeeze (inom dryck)

Möjliga synonymer till squeeze (inom dryck)

Ordet squeeze inom generell

press firmly

Ordet squeeze inom militärväsen

Synonymer till squeeze (inom militärväsen)

Ordet squeeze inom bildligt

Synonymer till squeeze (inom bildligt)

Möjliga synonymer till squeeze (inom bildligt)

Ordet squeeze inom fysik

Synonymer till squeeze (inom fysik)

Möjliga synonymer till squeeze (inom fysik)

Ordet squeeze inom ALLMÄNT

Synonymer till squeeze (inom ALLMÄNT)

Ordet squeeze inom media

Synonymer till squeeze (inom media)

Diskussion om ordet squeeze