spot

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet spot

 • "a bald spot"
 • "a leopard's spots"
 • "Greasy food causes spots."
 • "A monument marks the spot where Washington slept."
 • "There are a lot of spots to visit in the old city."
 • "a news spot"
 • "He moved up from second spot to become president of the firm."
 • "The choral group has the second spot on the program, right after the dancers."
 • "he occupied a spot in the treasury"
 • "a spot of tea"
 • "an eight spot"
 • "He drew a jack, a queen, and a three spot."
 • "the spotlight moved to the president"
 • "The teacher's physical punishment towards the student became a spot, ruining her reputation as a good teacher."

Ordet spot har 10 betydelser

 • Inom sport och fritid
 • Inom medicin
 • Inom matematik
 • Inom snickeri
 • Inom slang
 • Inom kontor
 • Inom vardagligt
 • Inom media
 • Inom teknik
 • Inom spel
sport och fritid
medicin
matematik
snickeri
slang
kontor
vardagligt
media
teknik
spel

Vad betyder spot inom sport och fritid ?

a small contrasting part of something; a comparatively small, usually roundish, part of a surface differing from the rest in color, texture, character

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till spot (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till spot (inom sport och fritid)

Vanlig betydelse av ordet spot inom medicin

a small blemish, mole, or lesion on the skin or other surface

Översättningar (inom medicin)

Svenska
 • finne  [ medicin, hygien ]
 • kvissla  [ medicin, hygien ]

Synonymer till spot (inom medicin)

Möjliga synonymer till spot (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet spot inom matematik

a place or locality

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till spot (inom matematik)

Möjliga synonymer till spot (inom matematik)

Vanlig betydelse av ordet spot inom snickeri

a rounded mark or stain made by foreign matter, as mud, blood, paint, ink, etc.

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till spot (inom snickeri)

Möjliga synonymer till spot (inom snickeri)

Vanlig betydelse av ordet spot inom slang

something that mars one's character or reputation

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till spot (inom slang)

Möjliga synonymer till spot (inom slang)

Mindre vanlig betydelse av ordet spot inom kontor

a job in an organization

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till spot (inom kontor)

Mindre vanlig betydelse av ordet spot inom vardagligt

a lamp that produces a strong beam of light to illuminate restricted area; used to focus attention of a stage performer

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till spot (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spot (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet spot inom media

a specific position in a sequence or hierarchy, for example on TV or radio

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till spot (inom media)

Möjliga synonymer till spot (inom media)

Ovanlig betydelse av ordet spot inom teknik

(British) a small quantity

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till spot (inom teknik)

 • bit [ ALLMÄNT ]

Möjliga synonymer till spot (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet spot inom spel

a mark on a playing card (shape depending on the suit) a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value, any playing card from a two through a ten

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till spot (inom spel)

Diskussion om ordet spot

spot

spot
spotted
spotted
Verb

Synonymer till spot (inom spel)

Hur används ordet spot

 • "The wine spotted the tablecloth"
 • "This dress spots quickly"
 • "spot the areas that one should clearly recognize"

Ordet spot har 4 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom snickeri
 • Inom medicin
 • Inom generell
ålderdomlig
snickeri
medicin
generell

Ordet spot inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till spot (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till spot (inom ålderdomlig)

Ordet spot inom snickeri

make a spot or mark onto

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till spot (inom snickeri)

Möjliga synonymer till spot (inom snickeri)

Ordet spot inom medicin

become spotted

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till spot (inom medicin)

Ordet spot inom generell

mark with a spot or spots

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet spot

SPOT

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till SPOT (inom generell)

Vad betyder SPOT inom förkortning, data ?

Shared Product Object Tree, ursprung IBM, Smart Personal Object Technology, ursprung Microsoft

Diskussion om ordet SPOT

SPOT

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • SPOT  [ förkortning, data ]

Hur används ordet SPOT

 • "Handel med Spotifys aktier ska ske under förkortningen SPOT."
 • "Den fjärde september startar specialistpsykiatrins omvårdnadsteam ( förkortas SPOT )."
 • "Förslaget från majoriteten i regionfullmäktige – S, M och L – går i grova drag ut på att verksamheten vid avdelning 61 på Örnsköldsviks sjukhus ska avvecklas och ersättas med så kallad SPOT; specialistpsykiatriska omvårdnadsteam."

Diskussion om ordet SPOT

 • - 2010-10-26

  fläckar