spår

spåret

spår

spåren

Substantiv

Synonymer

  • Engelska
  • slot [ teknik ]

Synonymer

järnväg

Synonymer

musik
bildligt

Synonymer

  • Engelska
  • sleuth [ ålderdomlig ]

Synonymer
spå

spår

spådde

spått

spå

Verb
klärvoajans
spå
Spådomskonst eller divination innefattar olika metoder där utövaren anser sig vinna kunskap via paranormala vägar. Det kan handla om att se in i framtiden, finna borttappade ägodelar eller ta reda på de högre makternas vilja. Divination (latin divinatio, av divinus, gudomlig) betyder egentligen gudomlig ingivelse

Synonymer