spår

spåret

spår

spåren

Substantiv

Synonymer

  • Engelska
  • slot [ teknik ]

Synonymer

järnväg

Synonymer

musik
bildligt

Synonymer

  • Engelska
  • sleuth [ ålderdomlig ]

Synonymerspå

spår

spådde

spått

spå

Verb
klärvoajans
spå
Spådomskonst eller divination innefattar olika metoder där utövaren anser sig vinna kunskap via paranormala vägar. Det kan handla om att se in i framtiden, finna borttappade ägodelar eller ta reda på de högre makternas vilja. Divination (latin divinatio, av divinus, gudomlig) betyder egentligen gudomlig ingivelse

Synonymer