krigsbyte

krigsbytet

krigsbyten

krigsbytena

Substantiv
militärväsen
Krigsbyte är materiel och värdeföremål som beslagtas av segraren i ett slag eller i en väpnad konflikt, och därmed i juridisk mening tillfaller besittningshavaren.

Synonymer