kastell

kastellet

kastell

kastellen

Substantiv
Vanligast historia
kastell
Ett kastell är ett mindre fästningsverk, borg eller slott, vars befälhavare på medeltiden ofta benämndes kastellan (motsv. slottshövitsman eller borgfogde). Kastell kan också benämnas citadell.

Övrig relation

sjöfart historia

Har undergrupp