höjning

höjningen

höjningar

höjningarna

Substantiv

Synonymer