cheating

Adjektiv

Synonymer till cheating

Ordet cheating har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Ordet cheating inom generell

Synonymer till cheating (inom generell)

Möjliga synonymer till cheating (inom generell)

Ordet cheating inom sport

Synonymer till cheating (inom sport)

Möjliga synonymer till cheating (inom sport)

Diskussion om ordet cheating

cheating

cheatings
Substantiv

Översättningar (inom sport)

Synonymer till cheating (inom sport)

Diskussion om ordet cheating

cheat

cheat
cheated
cheated
Verb

Översättningar

Hur används ordet cheat

  • "He lied and cheated"
  • "She cheats on her husband"
  • "This salesman ripped us off!"
  • "we were cheated by their clever-sounding scheme"

Ordet cheat har 4 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom kortspel
zoologi
ALLMÄNT
teknik
kortspel

Ordet cheat inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till cheat (inom zoologi)

Möjliga synonymer till cheat (inom zoologi)

Ordet cheat inom ALLMÄNT

deprive somebody of something by deceit

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till cheat (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cheat (inom ALLMÄNT)

Ordet cheat inom teknik

defeat someone in an expectation through trickery or deceit

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till cheat (inom teknik)

Möjliga synonymer till cheat (inom teknik)

Ordet cheat inom kortspel

engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud

Översättningar (inom kortspel)

Möjliga synonymer till cheat (inom kortspel)

Diskussion om ordet cheat