bod

boden

bodar

bodarna

Substantiv
byggnadskonst

Synonymer

handel
  • Engelska
  • shop [ handel ]BOD

(-)(-)(-)
Substantiv
kemi
Biochemical Oxygen Demand (förtkortat BOD; på svenska ungefär "biokemisk syreförbrukning") är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten. BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten.

Bod

Namn

BOD

Substantiv
kemi
biochemical oxygen demand

bod

bods

Substantiv
  • "Leonardo studied the human body"

Synonymer

Bod

Namn