bärsärkagång

bärsärkagången

(-)(-)
Substantiv
Handling utförd i ursinne

Synonymer