hel

(-)(-)(-)
Substantiv


hel

Adjektiv
  • "Under 1998 års förhandlingar om reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja1 konstaterade rådet och Europaparlamentet en hel rad sammanhängande problem av relativt teknisk art, som i olika grad handlar om att framhålla olivoljans kvalitet. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

hel

Adverb

hel

Determinant

Hel

Namn
goddess of the dead and queen of the underworld

Synonymer

(in various religions) the world of the dead
  • "He didn't want to go to hell when he died"

Synonymer