överskrida

överskrider

överskred

överskridit

överskrid

Verb