återkomma

återkommer

återkom

återkommit

återkom

Verb