välbehållen

Adjektiv

Synonymervälbehållen

Uttrycksadjektiv