utföra

utför
utförde
utfört
Verb

Hur böjs ordet utföra på svenska?

Presens: utför
Preteritum: utförde
Supinum: utfört

Hur används ordet utföra

 • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."
 • "Den nu åtalade 40-åringen vidgår i förhören att han genomfört och dokumenterat de tortyrliknande övningar som idrottsungdomarna tvingats utföra."
 • "Vi tror också att vi kan få en sundare ekonomi i att utföra det i egen regi, då vi kan parera kostnader för tomma platser och personal, säger Claes Wiridén, tillförordnad chef för socialförvaltningen i Karlskrona kommun."
 • "Vikarierande hemtjänstpersonal, som skulle utföra lyfthjälp, hade knackat på dörren vid tre tillfällen under eftermiddagen men ingen öppnade, så de gick hem."
 • "I ett flertal fall har den dömde mannen utgett sig för att vara elektriker med uppdrag att utföra något arbete och sedan krävt betalt för detta."
 • "Räddningstjänsten i Karlskrona och Ronneby har länge flaggat för att den behöver mer pengar för att kunna utföra sitt uppdrag."
 • "– För närvarande genomför vi en organisationsöversyn, där vi helt enkelt tittar på organisationen för att se o vi kan hitta någon besparingspotential – det vill säga om vi kan utföra vårt uppdrag med en mindre bemanning på tjänstemannasidan, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo i Olofström."
 • "Men medicinska åldersbedömningar ha varit omstridda och Svenska barnläkarföreningen har avrått sina medlemmar att utföra undersökningar, med hänvisning till att felmarginalerna var för stora."
 • "Hon har själv inte funderat särskilt mycket över den ersättning man får för att utföra en borgerlig vigsel."
 • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."

Diskussion om ordet utföra

 • - 2010-12-01

  Ytterligare förslag till översättning: Conducted

utförd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet utförd

 • "Leverantören som har byggt den nya lagerlokalen menar att hyresavtalet fortfarande gäller, och skulle kunna inleda en skadeståndsprocess mot landstinget då de nu står utan hyresgäst i sin lokal på grund av en felaktigt utförd upphandling."
 • "– Vi kan ju inte göra en brottsanmälan om skyltningen inte är utförd på ett korrekt sätt, säger Helene Hasselgren, som är stationsbefäl på Kustbevakningen i Karlskrona, till BLT."
 • "I mars i år förlorade Patrik Borgqvist i Olofström sin 13-årige son i en knivattack utförd av en jämngammal skolkamrat."
 • "Enligt Trafikverkets egen hemsida ska sedan vägen sopas mellan 12 och 24 timmar efter utförd åtgärd – så att vägen blir fri från löst grus."
 • "Obduktionen är utförd den 2 och 6 maj."
 • "Hon är nu utförd ur rättegångssalen och förhandlingen har pausat en kvart innan den ska återupptas igen."
 • "När året är slut kommer nästan var fjärde arbetad timma, knappt 25 procent, inom primärvården under 2015 att vara utförd av personal från bemanningsföretag."
 • "– Hittills har vi låtit oss nöja med dessa svar, men när det nu visar sig att våra barns hälsa och arbetsmiljön för vår personal är i fara på grund av dåligt utförd städning, då måste vi ta detta ett steg längre, skriver han."
 • "Enligt protokoll från kyrkorådet i Säter 1973-75 ska skeletten skickas tillbaka för begravning efter utförd undersökning."
 • "Enligt Hans Reidemar vid Sandviken Energi, så berodde felet på en omkoppling utförd av elleverantören Vattenfall."

Vad betyder utförd inom vardagligt ?

gjord, genomförd;

Möjliga synonymer till utförd

Diskussion om ordet utförd