slå fel

Adverb

Översättningar

Vad betyder slå fel inom generell ?

bli misslyckad

Möjliga synonymer till slå fel

Diskussion om ordet slå fel

slå fel

slår fel
slog fel
slagit fel
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet slå fel på svenska?

Presens: slår fel
Preteritum: slog fel
Supinum: slagit fel

Vad betyder slå fel inom generell ?

bli misslyckad

Möjliga synonymer till slå fel

Relaterat till slå fel

misslyckande

besvikelse

oförmåga

otillräcklighet

oriktighet

svaghet

Diskussion om ordet slå fel