rook

rooks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rook

Ordet rook har 4 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom spel
  • Inom slang
  • Inom generell
fåglar
spel
slang
generell

Ordet rook inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till rook (inom fåglar)

Ordet rook inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till rook (inom spel)

Ordet rook inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till rook (inom slang)

Ordet rook inom generell

common gregarious Old World bird about the size and color of the American crow

Synonymer till rook (inom generell)

Diskussion om ordet rook

rook

rook
rooked
rooked
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rook (inom generell)

Diskussion om ordet rook

rooks

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till rooks

Diskussion om ordet rooks