planlägga

planlägger
planlade
planlagt
Verb

Översättningar

Synonymer till planlägga

Hur böjs ordet planlägga på svenska?

Presens: planlägger
Preteritum: planlade
Supinum: planlagt

Hur används ordet planlägga

  • "Veckans dykningar syftar främst till att planlägga kommande års vetenskapliga insatser genom olika provtagningar."
  • "– Man måste tvinga kommunerna att planlägga mer mark."
  • "Det långsiktiga målet är dock att planlägga hela fastigheten med andra typer av bostäder i framtiden."
  • "Det långsiktiga målet är dock att planlägga hela fastigheten med andra typer av bostäder i framtiden."
  • "Falkenberg arbetar för att locka fler arbetsgivare till kommunen och nu vill styret planlägga 53 hektar mark med strategiskt läge mellan järnvägsstationen och motorvägen."
  • "På tisdagen gavs klartecken till att börja planlägga ett område med ett 50-tal villor i Villshärad väster om Halmstad."
  • "– Vi måste planlägga hela området för att se hur vi kan få en fungerande stadsdel i sin helhet och hur vi ska möta de värdefulla ytorna på bästa sätt."
  • "Nu är det upp till stadsbyggnadsnämnden att bestämma om det går att planlägga den, säger exploateringsingenjör Stefan Lovén, till tidningen."
  • "Förebilder för ett sådant system finns bland annat i Finland där staten bestämmer hur mycket mark kommunerna ska planlägga för byggandet."
  • "Då åker ett antal officerare till Finland för att planlägga en gemensam militärövning."

Relaterat till planlägga

prototyp

planmässighet

form

förutbestämmelse

förväntan

alstring

Diskussion om ordet planlägga