obstruera

obstruerar
obstruerade
obstruerat
Verb

Översättningar

Synonymer till obstruera

Hur böjs ordet obstruera på svenska?

Presens: obstruerar
Preteritum: obstruerade
Supinum: obstruerat

Hur används ordet obstruera

 • "– Den bedömningen gör inte vi och vi hoppas att talmannen inte kommer att obstruera och krångla, säger Fredrik Olovsson."
 • "– Den bedömningen gör inte vi och vi hoppas att talmannen inte kommer att obstruera och krångla, säger Fredrik Olovsson."
 • "– Det skulle vara uppseendeväckande om han väljer att obstruera en riksdagsmajoritet, men då får KU reda ut frågan, säger Olovsson."
 • "– Jag sitter kvar och tänker inte på något sätt obstruera partiets kommunala och regionala arbete, säger Patrik Ehn."
 • "Nu anklagar PFAS-föreningen kommunen för att ha ljugit om vilka kontakter de haft med forskarna på Arbets- och miljömedicin ( AMM ), som stod bakom den nya bevisningen, och för att medvetet ha försökt obstruera förhandlingarna."
 • "Även om ett tillkännagivande inte är juridiskt bindande kan det uppfattas som provocerande av regeringen att ännu en gång öppet obstruera vad en riksdagsmajoritet har bestämt."
 • "Det kan uppfattas som provocerande av regeringen att ännu en gång öppet obstruera vad en riksdagsmajoritet bestämt."
 • "Analys : Provocerande av regeringen att öppet obstruera"
 • "– Nu har ju riksdagen fattat det här beslutet, och då är det självklart så att vi inte kommer att obstruera mot det på något sätt, utan vi kommer att verkställa det, säger finansminister Magdalena Andersson."
 • "Men väljer regeringen att obstruera har riksdagen fler vapen i sin hand."
 • "Nu anklagar PFAS-föreningen kommunen för att ha ljugit om vilka kontakter de haft med forskarna på Arbets- och miljömedicin ( AMM ), som stod bakom den nya bevisningen, och för att medvetet ha försökt obstruera förhandlingarna."
 • "Även om ett tillkännagivande inte är juridiskt bindande kan det uppfattas som provocerande av regeringen att ännu en gång öppet obstruera vad en riksdagsmajoritet har bestämt."
 • "Det kan uppfattas som provocerande av regeringen att ännu en gång öppet obstruera vad en riksdagsmajoritet bestämt."
 • "Analys : Provocerande av regeringen att öppet obstruera"
 • "– Nu har ju riksdagen fattat det här beslutet, och då är det självklart så att vi inte kommer att obstruera mot det på något sätt, utan vi kommer att verkställa det, säger finansminister Magdalena Andersson."
 • "Men väljer regeringen att obstruera har riksdagen fler vapen i sin hand."
 • "– Jag förstår att vi har olika uppfattningar, men om vi ska ta oss framåt så är frågan om man bara ska obstruera eller om man ska försöka hitta en lösning framåt."
 • "Det är inte seriöst att bara obstruera för sakens skull."
 • "Och då får det mer av karaktären att obstruera snarare än att faktiskt arbeta seriöst."
 • "Allianspartierna tänker till exempel inte obstruera, som moderaten Ulf Kristersson säger, när det gäller uppluckrade regler för byggande och tillgång till mark."

Vad betyder obstruera inom bildligt ?

medvetet försvåra utförandet av något; göra motstånd, sätta sig på tvären; inte bara vägra acceptera utan även tjurigt arbeta emot (t.ex. vad andra har kommit överens om)

Möjliga synonymer till obstruera

Diskussion om ordet obstruera