obegränsad

Uttrycksadjektiv

obegränsad

Adverb

Synonymer