mark

mark
marked
marked
Verb

Översättningar

Hur används ordet mark

 • "This sign marks the border"
 • "He indicated where the border ended"
 • "mark the trail so that we can find our way back"

Ordet mark har 13 betydelser

 • Inom politik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom medicin
 • Inom musik
 • Inom gymnastik
 • Inom ekonomi
 • Inom spel
 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
politik
vanliga uttryck
generell
ålderdomlig
bildligt
valuta
medicin
musik
gymnastik
ekonomi
spel
utbildning
lingvistik

Ordet mark inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till mark (inom politik)

 • plot [ matematik ]

Ordet mark inom vanliga uttryck

Synonymer till mark (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till mark (inom vanliga uttryck)

Ordet mark inom generell

designate as if by a mark

make or leave a mark on

(inom generell)

Synonymer till mark (inom generell)

Ordet mark inom ålderdomlig

Synonymer till mark (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till mark (inom ålderdomlig)

Ordet mark inom bildligt

Synonymer till mark (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mark (inom bildligt)

Ordet mark inom valuta

Synonymer till mark (inom valuta)

Ordet mark inom medicin

Synonymer till mark (inom medicin)

Ordet mark inom musik

Synonymer till mark (inom musik)

Möjliga synonymer till mark (inom musik)

Ordet mark inom gymnastik

Synonymer till mark (inom gymnastik)

Ordet mark inom ekonomi

Synonymer till mark (inom ekonomi)

Ordet mark inom spel

Synonymer till mark (inom spel)

Ordet mark inom utbildning

Synonymer till mark (inom utbildning)

Ordet mark inom lingvistik

Synonymer till mark (inom lingvistik)

Diskussion om ordet mark

marking

markings
Substantiv

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till marking (inom lingvistik)

Ordet marking har 6 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom sport
 • Inom miljövetenskap
 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
utbildning
sport
miljövetenskap
zoologi
bildligt
generell

Ordet marking inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Ordet marking inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet marking inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Möjliga synonymer till marking (inom miljövetenskap)

Ordet marking inom zoologi

på djur

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Ordet marking inom bildligt

Synonymer till marking (inom bildligt)

Ordet marking inom generell

a pattern of marks

the act of making a visible mark on a surface

Diskussion om ordet marking