koncist

Adverb

Översättningar

Hur används ordet koncist

 • "– Insikten om att människor är mänskliga, svarade Thaler kort och koncist."
 • "– Jag tycker det är praktiskt att förtidsrösta och så slipper jag göra det den 10 maj, förklarade hon kort och koncist."
 • "Därför blir jag riktigt, riktigt ledsen över att statsministern så kort och koncist bara säger att det inte blir en paus på trängselskatten, säger hon till Ekot."
 • "Det gäller att få fram budskapet på ett kort och koncist sätt, annars kanske det inte går fram, säger hon till SVT Nyheter, men tillägger att Sabuni var bra i duellen med Ebba Busch ( KD )."
 • "Budskapet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndighetens sms kommer att vara kort och koncist"
 • "- Han har hållit ihop bra och svarat tydligt och koncist på alla frågor."
 • "På frågan om han var rädd svarar han kort och koncist nej."
 • "- Det var ett bra och koncist tal, men jag saknade mer konkreta saker kring vad han ska göra med de andra partierna i en vänsterregering, säger Tomas Calero, 20 år från Stockholm."
 • "Och svaret är kort och koncist : ” Spontant blir svaret nej ”."
 • "Hon berättade också, koncist och utan åthävor med den misstänkte gärningsmannen ett par meter framför sig, hur hon vid nyår hos goda vänner drygt en månad efter sprängningen bröt ihop."

Översättningar

Synonymer till koncist

Möjliga synonymer till koncist

koncis

koncisare
koncisast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet koncis på svenska?

Komparativ: koncisare
Superlativ: koncisast

Hur används ordet koncis

 • "Webbsidor fordrar ett kortare och mer koncist skrivsätt än tryckt material, eftersom det är svårare att läsa på en skärm än att läsa ett papper"
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Den amerikanske sociologen Richard Sennetts bok är en koncis granskning av hur allt detta påverkar den mänskliga tillvaron."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Det ska vara en kort och koncis text som ger trygghet till våra gäster."
 • "När avgörandet föll var det via Astrit Selmani, som bredsidade in den femte straffen, innan han var kort och koncis i sin analys."
 • "Genom att fokusera på frågan om sociala bidrag kunde vi hålla uppsatsen mer kort och koncis."
 • "Så sent som i mars avfärdade bolagets vd Jack Dorsey ryktet att kravet skulle slopas och såg det då som en bra begränsning som gör det möjligt att vara koncis."
 • "Brexit-ministern David Davis har utlovat en så kort och koncis text som möjligt."
 • "Trump höll sig kort och koncis."
 • "– Den ska vara kort och koncis med en text som passar till den melodi man valt, och den ska ha en liten knorr – gärna en ordvits på slutet, säger Filip Pontelius."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Den amerikanske sociologen Richard Sennetts bok är en koncis granskning av hur allt detta påverkar den mänskliga tillvaron."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Det ska vara en kort och koncis text som ger trygghet till våra gäster."
 • "När avgörandet föll var det via Astrit Selmani, som bredsidade in den femte straffen, innan han var kort och koncis i sin analys."
 • "Genom att fokusera på frågan om sociala bidrag kunde vi hålla uppsatsen mer kort och koncis."
 • "Så sent som i mars avfärdade bolagets vd Jack Dorsey ryktet att kravet skulle slopas och såg det då som en bra begränsning som gör det möjligt att vara koncis."
 • "Brexit-ministern David Davis har utlovat en så kort och koncis text som möjligt."
 • "Trump höll sig kort och koncis."
 • "– Den ska vara kort och koncis med en text som passar till den melodi man valt, och den ska ha en liten knorr – gärna en ordvits på slutet, säger Filip Pontelius."

Vad betyder koncis inom måttenhet ?

kortfattad men uttömmande

Översättningar

Synonymer till koncis

Möjliga synonymer till koncis

Relaterat till koncis

stil

förbindelse

stränghet

klarhet

symmetri

fåordighet

korthet

täthet