koks

koksen

(-)(-)
Substantiv
energi
koks
Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Vid pyrolys avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgaskokio

kokion

(-)(-)
Substantiv
botanik

koksa

koksar

koksade

koksat

koksa

Verb

kokio

kokios

Substantiv
botanik