insurgent

insurgenten
insurgenter
insurgenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet insurgent på svenska?

Obestämd singular: insurgent
Bestämd singular: insurgenten
Obestämd plural: insurgenter
Bestämd plural: insurgenterna

Översättningar

Synonymer till insurgent

Möjliga synonymer till insurgent

insurgent

Adjektiv

Vad betyder insurgent inom generell ?

in opposition to a civil authority or government

Synonymer till insurgent

insurgent

insurgents
Substantiv

Översättningar

Ordet insurgent har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom sverigespecifikt
militärväsen
generell
sverigespecifikt

Ordet insurgent inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till insurgent

Möjliga synonymer till insurgent

Ordet insurgent inom generell

a person who takes part in a rebellion in the hope of improving conditions

Synonymer till insurgent

Ordet insurgent inom sverigespecifikt

Synonymer till insurgent

Möjliga synonymer till insurgent