inquire

inquire
inquired
inquired
Verb

Översättningar

Ordet inquire har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
ekonomi
vardagligt
generell

Ordet inquire inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till inquire

Möjliga synonymer till inquire

Ordet inquire inom generell

Synonymer till inquire