fridlyst

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fridlyst

 • "Ett trettiotal husbyggen på Gullberna i Karlskrona har stoppats av länsstyrelsen eftersom en fridlyst skalbagge kan finnas på platsen."
 • "– Det var en häftig upplevelse att få se ett fridlyst djur som dessutom brukar vara så skygga att man aldrig får se dem, säger Alexander Galas."
 • "Han säger sig förstå brevskrivarnas invändning, men betonar samtidigt ekoxens betydelse för den biologiska mångfalden och understryker att den är fridlyst."
 • "Det större ekbocken klassas som akut hotad och är både fridlyst och rödlistad på den europeiska rödlistan."
 • "Frågan är nämligen vad paret får göra och inte göra när en fridlyst fladdermusart som denna slagit sig ner i luftspalten på deras hus som byggdes 2008."
 • "Sandödlan är en fridlyst art som hotas av utrotning."
 • "– Områdesbeskrivning av en fridlyst varg kan jag inte annat än anse att det bör strida mot tystnadsplikten, säger vice chefsåklagare Mikael Harmmarstrand."
 • "Järven är ett fridlyst djur som dessutom är sällsynt."
 • "Vargen kommer fortfarande att vara fridlyst men möjligheterna öppnas till en viss begränsad jakt."
 • "Berguven blev fridlyst på 50-talet då den var på väg att utrotas."

Vad betyder fridlyst inom bildligt ?

; som utlysts beskydd från att bli utrotad, eller från att påverkas av människor

Möjliga synonymer till fridlyst

Diskussion om ordet fridlyst

fridlysa

fridlyser
fridlyste
fridlyst
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fridlysa på svenska?

Presens: fridlyser
Preteritum: fridlyste
Supinum: fridlyst

Hur används ordet fridlysa

 • "– Jag har sett förslag som går ut på att man ska fridlysa alla träd äldre än 80 år."
 • "Kommunalråd vill fridlysa den vita älgen"

Vad betyder fridlysa inom militärväsen ?

skydda från att bli utrotad, eller från att påverkas av människa|människor

Möjliga synonymer till fridlysa

Diskussion om ordet fridlysa