förtryta

förtryter

förtröt

förtrutit

förtryt

Verb