enclose

enclose
enclosed
enclosed
Verb

Översättningar

Hur används ordet enclose

  • "Darkness enclosed him"

Ordet enclose har 6 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom historia
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom fotografi
matematik
historia
norgespec
generell
generell
fotografi

Ordet enclose inom historia

mark

Översättningar

Svenska

Ordet enclose inom norgespec

Översättningar

Svenska

Synonymer till enclose

Möjliga synonymer till enclose

Ordet enclose inom generell

close in or confine

Synonymer till enclose

Möjliga synonymer till enclose

Ordet enclose inom generell

surround completely

Synonymer till enclose

Möjliga synonymer till enclose

Ordet enclose inom fotografi

Synonymer till enclose

Möjliga synonymer till enclose