dragande

dragandet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
dra

drar

drog

dragit

dra

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

dragande

Adjektiv