blända

bländar

bländade

bländat

blända

Verb
göra någon blind genom att ha rödglödgat järn framför ögonen

Synonymer