benägen

Adjektiv

Synonymer till benägen

Hur används ordet benägen

  • "– Vi vill utforska fenomenet varför man är så benägen att dela med sig av sig själv och sudda ut den där gränsen mellan privat och offentligt, säger en av studenterna, Joel Wennberg."
  • "– Jag tror att man blir mindre benägen att visa sina hemligheter eftersom det är inte lika roligt när folk inte kan se vem som skickat det, säger studenten Ola Nilsson."
  • "– Jag tror ju att om man är nöjd med sitt liv så är man mindre benägen att göra sådana här saker, det här är en effekt av någonting och det måste vi också titta på, säger Anna Hed."
  • "Frågan är om läkarkåren i Gävleborg är mer benägen att amputera än läkare i andra län?"
  • "Man är inte benägen att testa någon nytt om man inte vet om man får det att gå ihop."
  • "– Vi pratar väldigt mycket om det här och då blir man också mer medveten om problemet och kanske mer benägen att göra en anmälan, säger Oskar Bondesson."
  • "Har du en raskatt är du antagligen mer benägen att gå till veterinären med din ögonsten än ägare till huskatter, visar en hälsokartläggning av 500 000 katter."
  • "Har man redan flyttat en gång för att studera är man mer benägen att flytta igen, säger Emma Lundholm."
  • "På skylten stod bland annat : ” Numera är man benägen att betrakta samerna som en rest av en primitiv palearktisk ras ”."
  • "Den projektgrupp som genomfört ett omfattande idéarbete över utformningen av området är benägen om att det ska ha en prägel av kultur på något sätt."

Vad betyder benägen inom lingvistik ?

som är frestad eller villig, som visar tecken eller anlag på en eventuell framtida handling

Relaterat till benägen

sinnesstämning

motiv

riktning

benägenhet

hjälp

samtycke

kärlek

Diskussion om ordet benägen