befalla

befaller

befallde

befallit

befall

Verb
Vanligast
  • "Kaptenen befallde dem att stanna där de var"

Synonymer

Vanlig
starkare än order
  • "Führer, befall, vi lyder"

Synonymer