äng

ängen

ängar

ängarna

Substantiv
Vanligast botanik
En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Den är inte torvbildande

Synonymer

Har undergrupp

poetisk
  • Engelska
  • mead [ botanik ]
  • lea [ jordbruk ]
  • ley [ jordbruk ]

Synonymer