vetenskapsman

vetenskapsmannen

vetenskapsmän

vetenskapsmännen

Substantiv
vetenskapsman
En vetenskapsman är en expert inom åtminstone ett vetenskapligt område och som använder vetenskapliga metoder för att göra forskning.

Synonymer