vedergälla

vedergäller
vedergällde
vedergällt
Verb

Synonymer till vedergälla

Hur böjs ordet vedergälla på svenska?

Presens: vedergäller
Preteritum: vedergällde
Supinum: vedergällt

Vad betyder vedergälla inom bildligt ?

löna, ge igen

Relaterat till vedergälla

betalning

motstånd

lön

utbyte

tacksamhet

hämnd

restitution

gengäld

bestraffning

Diskussion om ordet vedergälla