task

tasken

taskar

taskarna

Substantiv
nedsättande vulgärt
ord för det manliga könet
  • "Häng alla pedofiler i tasken!"

Synonymer

  • kuk

    [ vulgärt, kropp ]task

tasks

Substantiv
Vanligast
  • "the endless task of classifying the samples"

Synonymer

Vanlig
task
Visa bild Fotograf: Fir0002

Synonymer

Ovanlig ålderdomlig

Synonymer

task

task

tasks

tasked

tasked

tasking

Verb

Synonymer

assign a task to
  • "I tasked him with looking after the children"

Synonymer