spis

spisen

spisar

spisarna

Substantiv
mat

Synonymer

ålderdomlig

Synonymer

typografi
En tryckeriterm
  • Engelska
  • pick [ typografi ]