peak

peak
peaked
peaked
Verb

Översättningar

Vad betyder peak inom botanik ?

to reach the highest point; attain maximum intensity, activity: "That wild, speculative spirit peaked in 1929."

Översättningar

Synonymer till peak

Möjliga synonymer till peak

peak

peaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet peak

 • "voltage peak"
 • "at the peak of the pyramid"
 • "summer was at its peak"
 • "the peak of perfection"
 • "the view from the peak was magnificent"

Ordet peak har 4 betydelser

 • Inom färg
 • Inom kläder
 • Inom sjöfart
 • Inom sport och fritid
färg
kläder
sjöfart
sport och fritid

Ordet peak inom färg

Översättningar

Svenska

Synonymer till peak

Möjliga synonymer till peak

Ordet peak inom kläder

Översättningar

Svenska

Synonymer till peak

Möjliga synonymer till peak

Ordet peak inom sjöfart

the narrow part of a ship's bow or stern or the part of the hold in it

Översättningar

Svenska
 • pik  [ sjöfart ]

Ordet peak inom sport och fritid

the top point of a mountain or hill

Översättningar

Svenska

Synonymer till peak

Möjliga synonymer till peak

peak

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet peak

 • "working at peak efficiency"
 • "at peak hours the streets traffic is unbelievable"
 • "a peak experience"

Vad betyder peak inom botanik ?

of a period of maximal use or demand or activity; being at or reaching the maximum

Översättningar

Synonymer till peak

Möjliga synonymer till peak