nut

nut
nutted
nutted
Verb

Översättningar

Vad betyder nut inom generell ?

gather nuts

Diskussion om ordet nut

nut

nuts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet nut har 6 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom sjöfart
  • Inom slang
  • Inom teknik
  • Inom musik
  • Inom anatomi, slang
botanik
sjöfart
slang
teknik
musik
anatomi, slang

Vad betyder nut inom botanik ?

usually large hard-shelled seed

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till nut (inom botanik)

Ordet nut inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till nut (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till nut (inom sjöfart)

Ordet nut inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till nut (inom slang)

Möjliga synonymer till nut (inom slang)

Ordet nut inom teknik

a small square or hexagonal metal block with internal screw thread to be fitted onto a bolt

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till nut (inom teknik)

Ordet nut inom musik

of a violin

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet nut inom anatomi, slang

Översättningar (inom anatomi, slang)

Svenska

Synonymer till nut (inom anatomi, slang)

Möjliga synonymer till nut (inom anatomi, slang)

Diskussion om ordet nut