hantera

hanterar
hanterade
hanterat
Verb

Hur böjs ordet hantera på svenska?

Presens: hanterar
Preteritum: hanterade
Supinum: hanterat

Hur används ordet hantera

 • "Svenska kyrkan har uppmärksammat utvecklingen och därför hölls under torsdagen en inspirationsdag där kyrkopersonalen i Ronneby och Karlskrona fick lära sig att hantera samtal och möten med sörjande."
 • "Det öppnar upp till helt andra möjligheter och ungdomarna måste kunna hantera det digitala och då guidar vi dem på rätt sätt, säger Astrid Gustafsson."
 • "Se hela inslaget om hur vårdcentralerna hantera patienter med psykisk ohälsa här"
 • "Bo Wranker skriver även i sin rapport att eftersom det växer upp liknande infrastrukturer i södra Östersjön bör Försvarsmakten lära sig hantera detta."
 • "Förhoppningen är att dagens möte blir ett av många för att kommunerna gemensamt ska kunna hantera våldsbejakande extremism."
 • "Vi sitter i dag i lokaler vi har växt ur och vi måste fundera på en handlingsplan för hur vi ska hantera den situationen som har uppstått nu, säger Per Johansson, förvaltningschef på Landstingsservice."
 • "Älgen har försvunnit från platsen men jägare har tillkallats till platsen för att hantera älgen."
 • "Får vi ett telefonsamtal måste vi lyfta det och hantera det."
 • "Men värdet med en sådan här konferens är att vi nu i efterhand kan hantera detta tillsammans, säger den danske forskaren Thomas Wegener Friis."
 • "Nu flaggar myndigheten för att de inte har tillräckliga resurser för att hantera större oljeutsläpp."
 • "Svenska kyrkan har uppmärksammat utvecklingen och därför hölls under torsdagen en inspirationsdag där kyrkopersonalen i Ronneby och Karlskrona fick lära sig att hantera samtal och möten med sörjande."
 • "Det öppnar upp till helt andra möjligheter och ungdomarna måste kunna hantera det digitala och då guidar vi dem på rätt sätt, säger Astrid Gustafsson."
 • "Se hela inslaget om hur vårdcentralerna hantera patienter med psykisk ohälsa här"
 • "Bo Wranker skriver även i sin rapport att eftersom det växer upp liknande infrastrukturer i södra Östersjön bör Försvarsmakten lära sig hantera detta."
 • "Förhoppningen är att dagens möte blir ett av många för att kommunerna gemensamt ska kunna hantera våldsbejakande extremism."
 • "Vi sitter i dag i lokaler vi har växt ur och vi måste fundera på en handlingsplan för hur vi ska hantera den situationen som har uppstått nu, säger Per Johansson, förvaltningschef på Landstingsservice."
 • "Älgen har försvunnit från platsen men jägare har tillkallats till platsen för att hantera älgen."
 • "Får vi ett telefonsamtal måste vi lyfta det och hantera det."
 • "Men värdet med en sådan här konferens är att vi nu i efterhand kan hantera detta tillsammans, säger den danske forskaren Thomas Wegener Friis."
 • "Nu flaggar myndigheten för att de inte har tillräckliga resurser för att hantera större oljeutsläpp."

Rim på hantera

Vad betyder hantera inom dryck ?

utifrån de omständigheter som råder i situationen, (försöka) utföra handlingar som på ett ändamålsenligt sätt leder till önskvärt resultat

Diskussion om ordet hantera