fundamental

fundamentalare
fundamentalast
Adjektiv

Synonymer till fundamental

Hur böjs ordet fundamental på svenska?

Komparativ: fundamentalare
Superlativ: fundamentalast

Hur används ordet fundamental

 • "Det är en viktig signal att partierna trots stora meningsskiljaktigheter i många frågor kan ta ansvar i frågor av fundamental betydelse för väljarna."
 • "Den har med en fundamental fråga att göra, nämligen – hur skapas egentligen pengar i dag?"
 • "Det är en fundamental, central sak, för oss människor."
 • "Alla pengar som Vattenfall investerar för ny elproduktion går till vindkraft, så vindkraften är helt klart fundamental för Vattenfall, säger Erik Grönlund, projektutvecklingschef för Vattenfall vindkraft."
 • "Jämställdhet mellan män och kvinnor är en fundamental värdering i vårt land som man måste ta till sig, om man inte har det med sig från början, säger Ulf Kristersson."
 • "Men osäkerheten är förstås fundamental kring SD:s agerande."
 • "För regeringen är det här alltså en fundamental fråga."
 • "Kristdemokraternas uppgång i opinionen sedan veckorna före riksdagsvalet förra året har inneburit en fundamental förändring för partiet, som i åratal kämpat med dåliga opinionssiffror, oftast klart under riksdagsspärren."
 • "Moderaterna vill satsa sex miljarder till utökad testning : ” En fundamental del ”"
 • "– Den trovärdigheten är fundamental för oss som företagare när vi ska verka i de här olika länderna."

Vad betyder fundamental inom sjöfart ?

som täcker det första (man normalt lär sig), enklaste och/eller viktigaste, mest väsentliga

Möjliga synonymer till fundamental

Diskussion om ordet fundamental

 • - 2008-11-10

  ordet betyder grundläggande

fundamental

Adjektiv

Hur används ordet fundamental

 • "an example that was fundamental to the argument"
 • "computers are fundamental to modern industrial structure"
 • "the fundamental laws of the universe"
 • "a fundamental incompatibility between them"
 • "the fundamental revolution in human values that has occurred"
 • "the book underwent fundamental changes"
 • "committed the fundamental error of confusing spending with extravagance"

Ordet fundamental har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom musik
data
musik

Vad betyder fundamental inom data ?

being or involving basic facts or principles

Översättningar (inom data)

Synonymer till fundamental (inom data)

Möjliga synonymer till fundamental (inom data)

Ordet fundamental inom musik

far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something

Översättningar (inom musik)

Synonymer till fundamental (inom musik)

Diskussion om ordet fundamental