förnöjsamhet

förnöjsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet förnöjsamhet

  • "– En viss förnöjsamhet kan ha smugit sig in, misstänker man, efter segern mot Örebro."
  • "Motiveringen var bland annat att Nynäsgården genomsyras av glädje och förnöjsamhet."
  • "Finns det någon risk att det infinner sig någon form av förnöjsamhet nu?"
  • "Kinesiska poliser ska förbättra sina relationer med medborgarna och stärka människors känsla av ” säkerhet och förnöjsamhet ”."
  • "– Men som en psykolog sa : Vi människor är programmerade så att vi har fyrfiliga motorvägar för vår oro, men bara en liten stig för förnöjsamhet."
  • "Det innebär inte nödvändigtvis att de har vad vi människor kallar självmedvetande, bara att de har förmågan att känna fruktan, otillfredsställelse och ilska, eller förnöjsamhet, trygghet och vänskap."

Möjliga synonymer till förnöjsamhet

Relaterat till förnöjsamhet

hushållning

måttlighet

belåtenhet

anspråkslöshet

vila

känsla

Diskussion om ordet förnöjsamhet