enformigt

Adverb

Hur används ordet enformigt

 • "Särskilt allvarligt är bristen på lövskog, något som hänger samman med ett alltför enformigt skogsbruk."
 • "Det är enformigt som Findus men jag är van vid det."
 • "Och början på november tycks inte bli enformigt ur vädersynpunkt."
 • "Trots tusentals titlar så låter det enformigt."
 • "Det går dock att se en viss logik bakom Facebooks filtrering eftersom det kan bli ganska enformigt om nyhetsflödet ska domineras olika personers aktiviteter som att ” Kalle Karlsson ” gillar den och den sidan eller blir kompis med ” Kim Kimsson ”."
 • "Mitt liv är mycket enformigt."
 • "Många lågavlönade tycker jobbet är enformigt medan högavlönade anser att det är analytiskt och intellektuellt."
 • "Bland kvinnorna i industrin anser 54 procent att de har ett enformigt arbete, mot 40 procent bland männen."
 • "Vädret är lite väl enformigt för en meteorolog just nu."
 • "Vi har fått ett mer enformigt och tystare landskap när antalet fåglar har minskat, säger hon."
 • "Särskilt allvarligt är bristen på lövskog, något som hänger samman med ett alltför enformigt skogsbruk."
 • "Det är enformigt som Findus men jag är van vid det."
 • "Och början på november tycks inte bli enformigt ur vädersynpunkt."
 • "Trots tusentals titlar så låter det enformigt."
 • "Det går dock att se en viss logik bakom Facebooks filtrering eftersom det kan bli ganska enformigt om nyhetsflödet ska domineras olika personers aktiviteter som att ” Kalle Karlsson ” gillar den och den sidan eller blir kompis med ” Kim Kimsson ”."
 • "Mitt liv är mycket enformigt."
 • "Många lågavlönade tycker jobbet är enformigt medan högavlönade anser att det är analytiskt och intellektuellt."
 • "Bland kvinnorna i industrin anser 54 procent att de har ett enformigt arbete, mot 40 procent bland männen."
 • "Vädret är lite väl enformigt för en meteorolog just nu."
 • "Vi har fått ett mer enformigt och tystare landskap när antalet fåglar har minskat, säger hon."

Diskussion om ordet enformigt

enformig

enformigare
enformigast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet enformig på svenska?

Komparativ: enformigare
Superlativ: enformigast

Hur används ordet enformig

 • "Det har blivit svårare för berguvarna att hitta mat i skogen eftersom det industriella skogsbruket gör miljön där mer enformig och därmed missgynnar bytesdjuren, säger Anders."
 • "Maten från affären är också enformig och därför vill hon ha varma matleveranser de dagar hon inte orkar laga mat själv."
 • "– Att man tycker maten är enformig räcker inte som skäl, säger hon."
 • "– Det är en storskalig plan och enformig – i den meningen att man går på väldigt mycket flerfamiljshus, när det stora behovet i Linköping är just nu villor och radhus, säger oppositionsråd Muharrem Demirok ( C )."
 • "– Det är mer enformig mat nu än förr, mycket gratänger och grytor och så har det varit sen ett halvår tillbaka, säger Ann-Marie Hansson platsansvarig kokerska, Oxievångsskolan."
 • "– Jag är fortfarande en målvakt som läser spelet bra och täcker ytor men jag är inte lika enformig där utan har också utvecklat reflexer och kan blanda det trygga spelet med mer utmärkande räddningar."
 • "Årets tour är lite enformig."
 • "– Mycket av Wolfgangs träning är enformig, jag vet ganska precis hur en vecka ser ut."
 • "Vi har en ganska enformig tillvaro här, och när de kommer så blir man glad, säger Ann Marie Ruthman."
 • "Uppsalaergonomen : Så påverkas kroppen av enformig arbetsbelastning"
 • "Det har blivit svårare för berguvarna att hitta mat i skogen eftersom det industriella skogsbruket gör miljön där mer enformig och därmed missgynnar bytesdjuren, säger Anders."
 • "Maten från affären är också enformig och därför vill hon ha varma matleveranser de dagar hon inte orkar laga mat själv."
 • "– Att man tycker maten är enformig räcker inte som skäl, säger hon."
 • "– Det är en storskalig plan och enformig – i den meningen att man går på väldigt mycket flerfamiljshus, när det stora behovet i Linköping är just nu villor och radhus, säger oppositionsråd Muharrem Demirok ( C )."
 • "– Det är mer enformig mat nu än förr, mycket gratänger och grytor och så har det varit sen ett halvår tillbaka, säger Ann-Marie Hansson platsansvarig kokerska, Oxievångsskolan."
 • "– Jag är fortfarande en målvakt som läser spelet bra och täcker ytor men jag är inte lika enformig där utan har också utvecklat reflexer och kan blanda det trygga spelet med mer utmärkande räddningar."
 • "Årets tour är lite enformig."
 • "– Mycket av Wolfgangs träning är enformig, jag vet ganska precis hur en vecka ser ut."
 • "Vi har en ganska enformig tillvaro här, och när de kommer så blir man glad, säger Ann Marie Ruthman."
 • "Uppsalaergonomen : Så påverkas kroppen av enformig arbetsbelastning"

Vad betyder enformig inom vardagligt ?

utan omväxling; som inte ändrar sig med tiden; som ser ungefär likadan ut överallt/alltid så att den uppfattas som långtråkig|(lång-)tråkig eller ointressant

Relaterat till enformig

enkelhet

uttryckslöshet

upprepning

överensstämmelse

lojhet

oföränderlighet

tråkighet

utskiljning

utjämning

identitet

oföränderlighet

varaktighet

Diskussion om ordet enformig