creep

creep
crept
crept
Verb

Översättningar

Ordet creep har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom sport
handel
sport

Ordet creep inom handel

Översättningar

Synonymer till creep

Möjliga synonymer till creep

Ordet creep inom sport

Översättningar

Synonymer till creep

Möjliga synonymer till creep

creep

creeps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet creep

  • "the traffic moved at a creep"

Ordet creep har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom juridik
sport
slang
generell
juridik

Ordet creep inom sport

Översättningar

Synonymer till creep

Möjliga synonymer till creep

Ordet creep inom slang

someone unpleasantly strange or eccentric

Översättningar

Svenska

Synonymer till creep

Möjliga synonymer till creep

Ordet creep inom generell

a slow longitudinal movement or deformation

Översättningar

Svenska

Ordet creep inom juridik

A pen that is fenced so that young animals can enter but adults cannot

Översättningar

Möjliga synonymer till creep