bring down

bring down
brought down
brought down
Verb

Hur används ordet bring down

  • "Her playing brought down the house"

Ordet bring down har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom luftfart
  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom norgespec
vardagligt
luftfart
fåglar
generell
norgespec

Vanligast betydelse av ordet bring down inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bring down (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bring down (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet bring down inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till bring down (inom luftfart)

Möjliga synonymer till bring down (inom luftfart)

Ovanlig betydelse av ordet bring down inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till bring down (inom fåglar)

Ovanlig betydelse av ordet bring down inom generell

cause to be enthusiastic

Översättningar (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet bring down inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till bring down (inom norgespec)

Möjliga synonymer till bring down (inom norgespec)

Diskussion om ordet bring down