andel

andelen

andelar

andelarna

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig

Synonymer