allegori

allegorin

allegorier

allegorierna

Substantiv
allegori
En bildlig framställning av någon/något.
  • "En modern allegori är George Orwells "Djurfarmen" (Djurens gård)."
  • "Europaparlamentet är som Babels torn eller en allegori över det habsburgska kejsardömet där det vimlade av inställsamma smickrare. europarl.europa.eu"
  • "Hemingways "Den gamle och havet" ofta tolkats som en allegori över den enskilde människans oövervinnerliga kraft att stå emot de makter som hotar henne."

Synonymer