övervinna

övervinner
övervann
övervunnit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet övervinna på svenska?

Presens: övervinner
Preteritum: övervann
Supinum: övervunnit

Hur används ordet övervinna

 • "– Jag har respekt för utförsbackarna och så, men sen vill jag övervinna den rädslan, säger Inger Fransson."
 • "I det förhandlingsunderlag som klubben lämnat in fanns önskemål om miljonstöd för att övervinna det utsatta ekonomiska läget."
 • "Tanken är att man ska öva på situationer och händelser som kan skrämma hästarna för att övervinna deras rädsla och skapa ett förtroende mellan ryttare och häst."
 • "– Jag skulle vilja övervinna mina rädslor som spindlar eller att vara i små mörka utrymmen, berättar han om varför han sökte till programmet."
 • "Värsta listan spelas in nu men sänds i vinter under tio veckor och det handlar om mer än att övervinna sina rädslor och fobier."
 • "SVT Gävledalas reporter Anders Fall har följt tre personer som mot alla odds kämpat för att övervinna svårigheter på vägen mot sina livsmål."
 • "– Det är ett stort bakslag som vi måste övervinna."
 • "Nu är hon specialiserad på att hjälpa flygrädda att övervinna sina rädslor."
 • "Enligt experten Lena Bremmer är acceptans och konkreta mål två viktiga faktorer för att övervinna rädslorna."
 • "Ratchet & Clank bygger på samarbete där spelarna tar sig igenom olika etapper genom att övervinna motståndarna."
 • "– Jag har respekt för utförsbackarna och så, men sen vill jag övervinna den rädslan, säger Inger Fransson."
 • "I det förhandlingsunderlag som klubben lämnat in fanns önskemål om miljonstöd för att övervinna det utsatta ekonomiska läget."
 • "Tanken är att man ska öva på situationer och händelser som kan skrämma hästarna för att övervinna deras rädsla och skapa ett förtroende mellan ryttare och häst."
 • "– Jag skulle vilja övervinna mina rädslor som spindlar eller att vara i små mörka utrymmen, berättar han om varför han sökte till programmet."
 • "Värsta listan spelas in nu men sänds i vinter under tio veckor och det handlar om mer än att övervinna sina rädslor och fobier."
 • "SVT Gävledalas reporter Anders Fall har följt tre personer som mot alla odds kämpat för att övervinna svårigheter på vägen mot sina livsmål."
 • "– Det är ett stort bakslag som vi måste övervinna."
 • "Nu är hon specialiserad på att hjälpa flygrädda att övervinna sina rädslor."
 • "Enligt experten Lena Bremmer är acceptans och konkreta mål två viktiga faktorer för att övervinna rädslorna."
 • "Ratchet & Clank bygger på samarbete där spelarna tar sig igenom olika etapper genom att övervinna motståndarna."

Rim på övervinna

Ordet övervinna har 6 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom poetisk
 • Inom slang
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
sport
vardagligt
poetisk
slang
ALLMÄNT
generell

Vad betyder övervinna inom sport ?

besegra, få bukt med, bemästra

Översättningar (inom sport)

Synonymer till övervinna (inom sport)

Möjliga synonymer till övervinna (inom sport)

Ordet övervinna inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till övervinna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till övervinna (inom vardagligt)

Ordet övervinna inom poetisk

besegra en enstaka fiende

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till övervinna (inom poetisk)

Möjliga synonymer till övervinna (inom poetisk)

Ordet övervinna inom ALLMÄNT

få bukt med

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till övervinna (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till övervinna (inom ALLMÄNT)

Ordet övervinna inom generell

Ha en fördel över ngn

övervinna en svårighet

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet övervinna

övervunnen

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet övervunnen

 • "När krisen väl är övervunnen kommer priset att stå utanför att bli ännu högre, anser han."
 • "Svårighet övervunnen"
 • "Efter ytterligare ordväxlingar avslu- tades toppmötet överraskande med att presidenterna från Colombia, Ecuador och Venezuela skakade hand och sade att krisen var övervunnen."
 • "Toppmötet avslutades överraskande med att presidenterna från Colombia, Ecuador och Venezuela skakade hand och sade att krisen var övervunnen."

Diskussion om ordet övervunnen