ångra

ångrar

ångrade

ångrat

ångra

Verb

Synonymer