vedertagen

vedertagnare
vedertagnast
Adjektiv

Hur böjs ordet vedertagen på svenska?

Komparativ: vedertagnare
Superlativ: vedertagnast

Hur används ordet vedertagen

 • "Tidigare har det varit en vedertagen rekommendation för lokaler med minst 150 personer och vi kräver nu att det skrivs in som en tvingande regel."
 • "Tanken på ” radikalisering ” som en process där unga muslimer blir indragna i jihadistkretsar har blivit en vedertagen sanning inom ordningsmakten och bland politiker, och det gäller inte bara i Storbritannien."
 • "Det är också en allmänt vedertagen sanning att unga spelare ofta har svårare än de mer rutinerade att hålla en jämn nivå."
 • "Det är också en allmänt vedertagen sanning att unga spelare ofta har svårare än de mer rutinerade att hålla en jämn nivå."
 • "Avsaknaden av rätt belysning och en för plaggen mer smickrande och intresseväckande iscensättning får den erfarne besökaren att inse att det numera finns en vedertagen utställningspraktik även för modeutställningar."
 • "Begreppet ” kupp ”, enligt Nationalencyklopedin, är en ” allmänt regelvidrig eller mot vedertagen praxisstridande och överrumplande handling ”."
 • "Fler exempel : I en handbok från 2011 om våldsutsatta kvinnor och barn, riktad till socialtjänsten, fortsätter Socialstyrelsen felaktigt att påstå att det saknas en vedertagen definition av hedersförtryck."
 • "Vi ser nu resultatet när tidigare elever på Fotohögskolan ställer ut på Göteborgs konstgallerier som bildkonstnärer i vedertagen mening."
 • "Andra tyckte däremot att det var bra att programmet granskade något som blivit en vedertagen sanning; att vi har barnfattigdom i Sverige."
 • "Andra tyckte däremot att det var bra att programmet granskade något som blivit en vedertagen sanning; att vi har barnfattigdom i Sverige."
 • "Den åtalade tandtekniker förnekar brott och menar att den behandling hon utsatt hästarna för är vedertagen och att hon inte upplevde hästarna som plågade eller stressade i samband med att hon raspade tänderna."
 • "Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skulle ett beslut om kejsarsnitt i detta läget varit korrekt men istället bestämmer sig läkaren för att beordra infusion i fostervattnet, en metod som inte är allmänt vedertagen."
 • "Socialstyrelsen bedömer att händelsen uppkom genom att läkarens arbete stod i strid mot gällande rutin och vedertagen medicinsk praxis, men att den uppvisade oaktsamheten inte är av sådan grad att den föranleder ytterligare åtgärder från myndigheten."
 • "I en ansökan till Lantmäteriet önskade Malung-Sälen att 17 ortnamn med efterledet - sälen skulle ändras till - selen, då denna stavning enligt kommunen är vedertagen och används konsekvent på exempelvis skyltar, i kommunhandlingar och av kommuninvånare."
 • "Detta då denna stavning, enligt kommunen, är vedertagen och används konsekvent på exempelvis skyltar, i kommunhandlingar och av kommuninvånare."
 • "– Det är en vedertagen metod som bland annat används i Japan, berättar Anna Nilsson Bålman för SVT Nyheter Halland."
 • "På Söderåsens Forsgård behandlas patienter med olika typer av sjukdomar genom en vedertagen rehabiliteringsbehandling – ridsjukgymnastik."
 • "Hon påpekar att det är en vedertagen synonym för svikare, men tycker att Sara Skyttedal borde gjort ett annat ordval."
 • "Eftersom listan är den enda av sitt slag som finns, ses den lätt som en vedertagen sanning, men kriminologen Manne Gerell påpekar att den är framtagen av polisen för att underlätta deras interna arbete och fördelning av resurser."
 • "Enligt Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS, är det en ” vedertagen åtgärd ” vid strejk."

Diskussion om ordet vedertagen